Cephe Camları

CEPHE CAMLARI
Cam cephe sisteminin özelliği, cephe yüzeyinde her hangi bir alüminyum montaj elemanı görmeksizin, camların arasında 15 mm derz olacak şekilde, kasetlere yapıştırılmış camlı panellerin yan yana mekanik olarak montaj edilmesidir.
Sistem;istenilen türde,silikon,kapaklı ve yarı kapaklı olarak uygulanır.

Cephede kullanılacak ısıcamların kombinasyonu binanın kullanım amacı, cephesi, bulunduğu yerdeki hava ve iklim şartlarına uygun performans değerlerini taşıyan cam cinslerine ve projesinin tasarımına uygun cam rengine göre belirlenir.

BONDİNG
Kademeli veya kademesiz olarak üretilen butil+özel silikon birleşimli Isıcam ünitelerinin veya tek camın, giydirme cephe alüminyum profillerine özel strüktürel silikon yardımıyla yapıştırılması işlemine bonding denir.
Cepheler de kullanılacak ısıcamlar U.V. ışınlarından etkilenmeyen özel silikon dolgulu ve kademeli olarak imal edilirler. Sistem detayına göre imal edilen kasetlere ısıcamlar fabrika ortamında özel testlere tabi tutularak ithal mesafe belirleyici bant ve ithal yapıştırma silikonu ile yapıştırılır (bonding). Yapıştırma silikonu ile ısıcamların dolgu silikonun uyumu mutlaka test edilerek, süreç içerisinde meydana gelebilecek problemler engellenmiş olur.

Bonding uygulaması cephe uygulaması yapan firmalara yapılmaktadır.